Womenisa vinnare av Anders Carlbergs Minnespris 2020

Womenisa blev mottagre av Anders Carlbergs Minnespris 2020, årets revanschister.

Anders Carlberg var Fryshusets grundare och avled i januari 2013. För att hylla Anders Carlbergs minne skapades en minnesfond. För att hylla hans minne skapades en minnesfond. Minnespriset delades ut första gången 2016. Fryshuset önskar med Anders Carlbergs minnespris att inspirera andra till handlingars i Anders anda och visa att alla kan påverka och göra skillnad i samhället.  

Jurys motivering

Årets revanschist är detta år två personer som trots motgångar och utan självklara förutsättningar för framgång styrt sin energi i en positiv, utvecklande och samhällsnyttig riktning och som nu ger tillbaka till samhället som entreprenörer, kreatörer och möjliggörare.