Om Womenisa

Vi startade Womenisa med hopp om att minska köns- och ursprungs segregationen. Vi bestämde oss för att hitta nya metoder för att ge fler möjlighet till att ha större inflytande över deras vardag. Kulturella och sociala barriärer, brist på förebilder och otrygga miljöer har bidragit till ökat missförstånd och utanförskap. 

Vi såg ett behov för en kreativ miljö för kvinnor och beslutade att starta Womenisa en plattform som banar vägen för framtidens kvinnliga ledare och entreprenörer,  där kvinnor får möjlighet att nätverka med andra kvinnor, få chans till ekonomisk självständighet genom eget företagande, eller sysselsättning och möjlighet till personlig utveckling genom mentorskap. Genom att arbeta med mentorskap får kvinnor möjlighet att bilda nya perspektiv, förbättrad självförtroende, ett större nätverk och chansen att växa som individer.

För att kunna verkställa detta tillhandahåller vi olika tjänster för våra medlemmar bland annat erbjuder vi kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning till våra medlemmar. 

Vi håller även olika typer av events, workshops och seminarier för att inspirera våra medlemmar till handling och öka kvalitén i Womenisa. Vi fungerar som mentorer, affärscoacher och i oss finner våra medlemmar en nära vän där vi verkar som bollplank och kan tillsammans främja professionell såväl som personlig utveckling. 

Välkomna till vårt nätverk för framtidens kvinnliga ledare.

Vilka är vi?

Womenisa är en del av organisationen BLING och drivs av Amal och Deqa.