Om Womenisa

Vi startade Womenisa med hopp om att minska köns- och ursprungs segregationen. Vi bestämde oss för att hitta nya metoder för att ge fler möjlighet till att ha större inflytande över deras vardag. Kulturella och sociala barriärer, brist på förebilder och otrygga miljöer har bidragit till ökat missförstånd och utanförskap. 

Vi såg ett behov för en kreativ miljö för kvinnor och beslutade att starta Womenisa en plattform som banar vägen för framtidens kvinnliga ledare och entreprenörer,  där kvinnor får möjlighet att nätverka med andra kvinnor, få chans till ekonomisk självständighet genom eget företagande, eller sysselsättning och möjlighet till personlig utveckling genom mentorskap. Genom att arbeta med mentorskap får kvinnor möjlighet att bilda nya perspektiv, förbättrad självförtroende, ett större nätverk och chansen att växa som individer.

För att kunna verkställa detta tillhandahåller vi olika tjänster för våra medlemmar bland annat erbjuder vi kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning till våra medlemmar. 

Vi håller även olika typer av events, workshops och seminarier för att inspirera våra medlemmar till handling och öka kvalitén i Womenisa. Vi fungerar som mentorer, affärscoacher och i oss finner våra medlemmar en nära vän där vi verkar som bollplank och kan tillsammans främja professionell såväl som personlig utveckling. 

Välkomna till vårt nätverk för framtidens kvinnliga ledare.

Vilka är vi?

Womenisa är en del av nätverket BLING och drivs idag av tjejerna Amal och Deqa.

Mitt namn är Amal Said och jag är en av initiativtagarna till Womenisa. Mitt mål är att bygga ett bättre samhälle för alla och underlätta vägen till framgång för kvinnor med minoritets bakrund. Med Womenisa vill jag bygga broar genom olika typer av rörelser med hjälp av events, workshops etc och bidra till ett större nätverk där fler kvinnor med utlands bakrund får chans att synas. Jag brinner för ett jämlikt samhälle där alla får chans till lika villkor. Womenisa fyller den avsikten. Jag har gedigen erfarenhet inom diverse områden som socialt arbete, skolväsendet och vården. Jag har även varit engagerad i att driva frågor som berör ungdomar och missbruk. Min passion är att skapa ett bättre samhälle där alla med drivkraft och potential får utrymme trots bakrund.

Amal Said

Mitt namn är Deqa och jag är andra halvan av Womenisa. Ganska tidigt i livet insåg jag att vägen till framgång skulle vara krokigare för mig på grund utav mitt utseende och min härkomst. Där och då bestämde jag mig för att allt jag gör framöver ska leda till att skapa bättre förutsättningar och möjligheter för dem som möter samma problem som mig. Detta mål stärktes ännu mer när jag fick min dotter. För mig är Womenisa en plattform som ska bana vägen för henne, så att hon inte behöver möta samma utmaningar som vi gör idag på grund utav vårt utseende, eller vårt kön. Hon ska växa upp i en värld där hon inte behöver kompromissa, byta namn eller plagg för att vara en del utav samhället.