Vårt panelsamtal gällande diskriminering i arbetsmarknaden

Womenisa hade sin första nätverksträff och panelsamtal tillsammans med IGWOC. Där lyfte vi upp och diskuterade kring de olika former av diskriminering och kränkning på arbetsmarknaden. Trots ett känsloladdat ämne lyckades vi tillsammans skapa ett tryggt rum där vi kunde påbörja vårt arbete mot en mer jämställd arbetsmarknad. Stort tack till Panelen och alla som kom och dela med sig av sina historier och erfarenheter.

Gå in här på vår hemsida och fortsätt dela med er av era berättelser. Under fliken – Dela med dig.