Panelsamtal om diskriminering i arbetsmarknaden

Vi bjöd in till samarbete med IGWOC in till vår första nätverksträff med panelsamtal om diskriminering på arbetsmarknaden.

Med denna kväll vill vi upplysa våra berättelser vi bär på och kan ha utsatts för gällande diskriminering på arbetsmarknaden men framför allt ge kvinnor de verktyg som behövs för att kunna navigera, sig när en situation uppstår där man har blivit utsatt för kränkning eller diskriminering i yrkeslivet och gå därifrån som segrande. Vi ämnar att stärka skapa ett trygg rum där vi stärker varandra.