FOTOBOMB: BAWSY BAWS BABES X WOMENISA: ”VISIONS AND AMBITIONS”

En helt fantastisk träff med så mycket lärdom och inspiration! Stort tack till alla som deltog!

Är ni redo för en fotobomb?