Fallstudie om Womenisa

Vi vill en uppmärksamma en fallstudie skriven av tre studenter från Stockholms Universitet: ”Womenisa –  Kollektiv organisering för att minska köns- och ursprungssegregation i multikulturella områden”.

”Syftet med denna analys av fallstudien är att undersöka begränsande samhällsstrukturer med utgångspunkt i intersektionella perspektiv. Detta för att belysa hur ojämna maktstrukturer uppstår och ger upphov till kollektiv organisering av kvinnor i multikulturella områden. Således syftar promemorian till att utreda betydelsen och inverkan av kvinnlig kollektiv organisering ur ett entreprenöriellt perspektiv i nätverket Womenisa, samt att kartlägga samverkan mellan den diskriminering som uppstår av köns respektive ursprungssegregation.”