Amal Said utsedd till veckans risktagerska

Vad äger du?⁣
Jag äger olika initiativ med syfte att stärka kvinnor och forma ett mer inkluderande samhälle där kvinnor får rätt utrymme och ägande. Privata investeringar och aktier.⁣

Ett sådant starkt initiativ är Womenisa. En organisation som arbetar för att främja ägande och utveckling genom entreprenörskap.⁣

Varför?⁣
Vi såg ett behov för en kreativ miljö där kvinnor får chans att utvecklas professionellt och där möjligheten för kvinnligt samverkan och nätverk finns.⁣

Berätta om Womenisa!⁣
⁣Womenisa är en plattform för framtidens kvinnliga ledare. Genom Womenisa får kvinnor speciellt WOC⁣
(women of colour) möjlighet att bilda nya perspektiv, ökat självförtroende, ekonomisk självständighet genom entreprenörskap, ett större nätverk och chansen att växa som individer.⁣
Womenisa erbjuder kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning samt mentorskap och utbildning.⁣

Målet är att främja en jämställd tillväxt där alla kan uppnå framgång på lika villkor.⁣
Genom Womeneur stipendiet stärks Womenisas syfte att framhäva kvinnliga förebilder. Utmärkelsen skapar en igenkännigsfaktor, en ”kan hon kan jag” effekt som leder till att fler kvinnor vågar ta plats och skapar fler kvinnliga entreprenörer som inspirerar.⁣

Vad är det viktigaste du har lärt dig av att vara en risktagerska?⁣
⁣Att våga.⁣

Våga ta plats som svart, muslimsk kvinna oavsett vilket rum jag befunnit mig i. Det har lett till att jag har kunnat bana vägen för att skapa den förändring som jag ser behövs.⁣

Att våga lämna min comfortzone, det har format mig till en starkare person.⁣

Vad möjliggör eget ägande för dig?⁣
⁣Frihet att arbeta med det jag vill och att kunna leva efter mina egna villkor och skapa förutsättningar för mig själv som vanligtvis inte ges utav samhället.⁣

Vad laddar du ordet ägarinna med?⁣
⁣Makt som kan förändra, självförtroende, glädje, styrka och utrymme för kreativitet.⁣